เรียน ผู้ใช้งานทุกท่าน

ขณะนี้ระบบ HERO ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบเครือข่ายภายในของสพฐ.มีปัญหาขัดข้อง
ทางทีมกำลังแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งครับ
หากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบทันทีครับ